Ferrata vzdálená pouze 2,5 km od naší chaty, kterou pokořila i koťátka z Haus Alpinu  >>>>